Český strakatý pes

Helfenburk u Bavorova_04-2012

Uprostřed lesů na hoře Malošíně vzdálené necelých pět kilometrů od městečka Bavorova,  se  vypínají  rozsáhlé  zbytky  gotického  hradu.  Hrad  byl  založen  čtyřmi bratry (Jošt, Petr, Jan a Oldřich) z Rožmberka v II. polovině 14. století. Zakládací listinu datovanou 21. května roku 1355 potvrdil císař Karel IV. Od počátku plnil hrad Helfenburk, nazvaný tak svými zakladateli, důležitou správní a vojenskou službu osadám a městečkům na Zlaté Stezce,  významné obchodní cestě vedoucí z Pasova do české kotliny. Na konci 16. století význam hradu slábl a počátkem 17. století byl hrad opuštěn. Zbytky jeho mohutných zdí a paláců plných tajuplných sklepení a zákoutí přetrvaly dodnes.

 

Na hrad vede krátká lesní cesta, výstup je odměněn nádhernými výhledy do okolí i na samotný hrad, tedy přesněji už jen udržovanou zříceninu, fotky zde